'HET WAS ME EEN FEESTJE!'
Anneke Wilms

Anneke Wilms, beleid en controlmedewerker van de Regiegroep Wajong van het UWV, heeft SUNA gevraagd een plan te ontwikkelen om de groeiende groep jongeren met een arbeidshandicap op een positieve manier te stimuleren en activeren.
Begin 2008 wordt gestart met het project De Beatclub(werktitel), een evenement voor en door jongeren met een arbeidshandicap. Op basis van een grondige research worden jongeren gemotiveerd invulling te geven aan de Beatclub. Muziek wordt ingezet als middel hen te betrekken en te activeren.

This text will be replaced